forex trading logo
EHBO bij de hond PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Pets Place Leek Admin   

Voordat een gewonde hond in de handen van een dierenarts komt, gaat vaak kostbare tijd verloren. Snelle hulp en de juiste spoedver­zorging kunnen het leven van het dier red­den. De belangrijkste handelingen moet je kennen.

Dit is belangrijk bij een ongeval:
Even niet opletten en het is al gebeurd: je hond loopt de straat op en wordt aangereden. Vorm je, nadat je de plaats van het ongeval hebt afgezet, een beeld van de situatie: is de hond bewusteloos? Heeft hij zichtbare ver­wondingen? Bloedt hij erg? Reageert hij op je als je dicht bij hem komt?

Bij bewustzijn
Blijf zo rustig mogelijk en kalmeer hem met zachte stem. Een hond die pijn heeft of een shock, kan per ongeluk ook zijn eigenaar bijten. Doe hem een provisori­sche muilkorf om voordat je hem aanraakt. Geschikt hiervoor zijn shawl, halsdoek of een zwachtel: knoop in midden van doek leggen, de knoop onder de onderkaak plaatsen en lus om de snuit leggen, doek onder de snuit krui­sen en achter de kop vastknopen. De muilkorf mag niet worden aangelegd bij een bewuste­loze hond of bij borstkasletsel.

Bloedingen
Bloedingen aan de poot: bo­ven de wond zo mogelijk met een elastisch verband (kous, doek) afbinden. Een sterk bloedende wond aan de poot eerst schoonmaken, dan met papieren zakdoekje of celstof doekje bedekken en met een verband omwil, kelen. Met zo'n kompres kunnen verwondingen aan oren en ogen worden verzorgd.

Breuken
Plaats van de breuk zo mogelijk aanraken, de breuk mag niet meer verschuiven. Gebroken poot met doek afdekken en met zwachtels bekleden. Dan overheen beenspalk van twijgen of stokken leggen en met verbandmateriaal vastmaken

Bij paniek
Lijn of strik om hals en boven­lijf leggen, om het risico te verkleinen dat je wordt gebeten.

Buiten bewustzijn
Luchtwegen vrij maken (vreemde voorwerpen, braaksel) en tong opzij tussen de tanden leggen.

Shock
Snelle ademhaling, bleke slijmvlie­zen, verhoogde pols, bewusteloosheid of apa­thisch gedrag zijn typische tekenen van een shock. Leg de hond op zijn zij, zorg voor vrije ademhaling en bescherm hem met een deken tegen onderkoeling.

Vervoer naar de dierenarts
In alle noodgevallen moet de gewonde hond zo snel en voorzichtig mogelijk naar de die­renarts of dierenkliniek worden gebracht. Bel indien mogelijk eerst op om er zeker van te zijn dat er iemand is. Voor het vervoer is een stevige deken geschikt, bij grote honden zijn voor het tillen twee personen nodig. Bij ver­moeden van letsel aan de wervelkolom moet de hond op een stabiele onderlaag liggen.

Directe hulp bij een noodgeval
Epilepsie

Dit is de meest voorkomende oorzaak van aanvallen bij de hond. Sympto­men: flauwte, schuim rond de snuit, kramp­achtig bewegen van de poten, voortdurend kauwen, afscheiding van ontlasting en urine. Hond op donkere en rustige plek leggen, met deken warm houden, op vrije ademhaling let­ten, ontlasting, urine en speeksel verwijderen, drinkwater aanbieden zodra het beter met hem gaat.

Zonnesteek
Honden verdragen kou meest­al zonder problemen, hitte veel minder. Vooral in de auto wordt het in de zomer erg warm. Symptomen bij zonnesteek: collaps, hijgen en kwijlen, vaak ook bewusteloosheid. Lichaam met water besprenkelen en de hond zo snel mogelijk naar de dierenarts brengen.

Vergiftiging
Symptomen: krampen, bra­ken, collaps, bloedingen, ademnood, apathie, bleke slijmvliezen, sterk kwijlen, spiertrekkin­gen. Direct naar dierenarts gaan. Heeft de hond tabletten, chemicaliën (schoonmaak­middel, oplosmiddel) binnengekregen of aan giftige planten geknabbeld, beslist verpakking van de betref­fende stof dan wel de plant meenemen naar de dierenarts.

Vreemde voorwerpen
Takje, houtsplinter of balletje blokkeren keel of luchtpijp. Directe hulp: hond aan achterpoten optillen, bek openmaken, ritmisch tegen de borstkas duwen. Bij grotere honden alleen met assis­tentie van een tweede persoon. Dieper zit­tende vreemde voorwerpen moet de dieren­arts onder narcose verwijderen.

Verbranding
Symptomen: verbrande of geschroeide haren, roodachtig of wit gekleur­de huid, blaarvorming. Getroffen huidplekken onder koud water afkoelen of ijszak erop leg­gen. Zwaardere en grotere verbrandingen pro­visorisch met een doek of verband afdekken en de hond direct naar de dierenarts brengen.

Bijtwonden
Onderzoek de hond na elke vechtpartij op verwondingen. Bij bloedende bijtwonden drukverband aanleggen. Ook op het eerste gezicht nauwelijks zichtbare, maar diepe wonden kunnen tot abcesvorming lei­den. Daarom moet elke bijtwond door de die­renarts worden behandeld.

Tip
Honden slaan vaak naar bijen en wespen. Na een steek hinkt de hond en likt aan de getroffen poot. De pijnlijke plek met ijs of koud water afkoelen en zo moge­lijk/nodig angel verwijderen. Jonge honden happen graag naar insecten. Steek in mond of keel afkoelen en meteen naar de dierenarts.

Meer weten over hond en gezondheid? Lees Het complete handboek honden van Gerd Ludwig.

© Tirion Uitgevers BV

 Copyright © 2016. Pets Place Leek.